Nazwa inwestycji

Przebudowa budynku administracyjno-usługowego

Adres inwestycji

Augustów, ul. 3-go Maja

Inwestor

Agencja obrotu nieruchomościami "NORD"

Powierzchnia terenu

2 090,00 m²

Powierzchnia zabudowy

1 864,60 m²

Powierzchnia użytkowa

6 688,83 m²

Data projektu

2008