O NAS

Jesteśmy na rynku od 2002 roku skupiając się na różnych aspektach projektowania architektonicznego w szerokim zakresie, w które angażujemy nasze najlepsze cechy, pozytywną energię oraz zdobyte doświadczenie przy współpracy z renomowanymi pracowaniami branżowymi w Białymstoku i poza nim.

Staramy się, aby nasze kręgi specjalizacji, ograniały różne rodzaje rynków projektowych, co daje możliwości czerpania nowych doświadczeń wynikających z pracy przy użyciu nowych technologii.

SYSTEM PRACY

Niewątpliwym aututem naszej pracowni są ludzie. Obecny zespół tworzy 20 osób - architektów, inżynierów w składzie, którego znajduje się pięciu uprawnionych projektantów. Pozostały trzon kadry stanowi grupa doświadczonych architektów gwarantujących wysoki poziom oferowanych usług. Ponadto współpracujemy stale z najlepszymi projektantami konstrukcji, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, uznanymi rzeczoznawcami oraz prawnikami. Dobieramy zespół projektowy optymalny pod każdym względem dla danego zlecenia.

W ostatnim kwartale 2009 roku rozpoczęliśmy wdrażanie nowoczesnego systemu zarządzania i wspierania prac projektowych opartego na technologii BIM (Building Information Modeling) to tworzenie i wykorzystywanie skoordynowanych i spójnych informacji. o projekcie budowalanym, zebranych w jednym modelu cyfrowym, pozwalającego na utrzymanie wysokiej jakości proponowanych rozwiązań projektowych, sprzyjającego jednocześnie przestrzeganiu terminowych ustaleń umów. Nasi projektancji pracują na oprogramowaniu Autodesk Revit Architecture. Stale pracujemy nad rozwojem standardów pracy i usług dostosowując się do potrzeb inwestorów i zmieniającej się sytuacji rynkowej.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Oferujemy wielobranżowe usługi projektowe na terenie całego kraju oraz poza nim, w szczególności:

- Projekty budynków użyteczności publicznej, biurowych, zespołów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych, architektury przemysłowej, adaptacje i rozbudowy budynków istniejących;
- Pomoc przy pozyskiwaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz uchwalaniu planów miejscowych;