Nazwa inwestycji

Koncepcja programowo-przestrzenna placu niepodległości im. R. Dmowskiego wraz z przebudową układu komunikacyjnego w sąsiedztwie kościoła Św. Rocha w Białymstoku.

Adres inwestycji

Białystok, Plac Niepodległości

Inwestor

Urząd Miasta Białystok

Powierzchnia terenu

8460,0 m²

Powierzchnia zabudowy

1760 m²

Data projektu

2010

Nagroda

I miejsce w konkursie